Bytom(BTM)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Bytom価格分析

動向 BTM / BTC
0.00000307
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % -1.60% -1.29% -0.97% 104.67%
最高値 0.00000313 0.00000328 0.00000366 0.00000366
最安値 0.00000307 0.00000306 0.00000278 0.00000150
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.00000313
-1.82%
0.00000313
-1.92%
0.00000313
-1.82%
0.00000315
-2.57%
0.00000311
-1.32%
0.00000310
-0.84%
0.00000311
-1.41%
Exponential Moving Average (10) 0.00000312
-1.60%
0.00000312
-1.68%
0.00000313
-1.91%
0.00000313
-1.83%
0.00000311
-1.42%
0.00000311
-1.21%
0.00000302
1.65%
Simple Moving Average (20) 0.00000314
-2.14%
0.00000314
-2.09%
0.00000315
-2.60%
0.00000310
-0.98%
0.00000308
-0.45%
0.00000307
0.02%
0.00000270
13.89%
Exponential Moving Average (20) 0.00000313
-2.03%
0.00000314
-2.08%
0.00000313
-1.89%
0.00000311
-1.42%
0.00000310
-1.10%
0.00000310
-0.86%
0.00000277
10.79%
Simple Moving Average (30) 0.00000315
-2.58%
0.00000316
-2.92%
0.00000311
-1.37%
0.00000309
-0.72%
0.00000308
-0.23%
0.00000316
-2.95%
0.00000240
28.04%
Exponential Moving Average (30) 0.00000314
-2.15%
0.00000314
-2.09%
0.00000312
-1.61%
0.00000311
-1.16%
0.00000309
-0.78%
0.00000306
0.40%
0.00000258
18.88%
Simple Moving Average (50) 0.00000315
-2.68%
0.00000313
-1.77%
0.00000309
-0.69%
0.00000307
-0.08%
0.00000314
-2.10%
0.00000303
1.29%
0.00000212
44.88%
Exponential Moving Average (50) 0.00000313
-1.98%
0.00000313
-1.81%
0.00000311
-1.30%
0.00000310
-0.96%
0.00000303
1.16%
0.00000293
4.93%
0.00000239
28.55%
Simple Moving Average (100) 0.00000311
-1.16%
0.00000309
-0.68%
0.00000309
-0.70%
0.00000313
-1.92%
0.00000276
11.04%
0.00000248
23.78%
0.00000205
49.44%
Exponential Moving Average (100) 0.00000311
-1.36%
0.00000311
-1.34%
0.00000310
-0.95%
0.00000301
1.86%
0.00000279
9.88%
0.00000262
17.21%
0.00000246
24.85%
Simple Moving Average (200) 0.00000308
-0.22%
0.00000310
-0.95%
0.00000311
-1.31%
0.00000274
11.86%
0.00000225
36.44%
0.00000209
46.68%
0.00000307
-0.15%
Exponential Moving Average (200) 0.00000311
-1.31%
0.00000316
-2.72%
0.00000300
2.28%
0.00000275
11.58%
0.00000247
24.50%
0.00000236
29.87%
0.00000366
-16.07%
概要
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 1 Down: 11 Neutral: 0
Up: 3 Down: 9 Neutral: 0
Up: 5 Down: 7 Neutral: 0
Up: 8 Down: 4 Neutral: 0
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 32.65NE 37.88NE 43.71NE 46.41NE 48.33NE 49.89NE 62.46NE
Stochastic K (14,3,3) 0.00OS 11.11OS 15.79OS 35.25NE 44.17NE 50.03NE 65.75NE
Commodity Channel Index (20) -251.16OS -208.86OS -179.38OS -14.01NE 9.79NE 27.73NE 55.61NE
Williams %R (14) -100.00OS -100.00OS -100.00OS -91.30OS -67.74NE -65.71NE -40.14NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00000314
0.00000314
OS
0.00000314
0.00000314
OS
0.00000315
0.00000315
OS
0.00000310
0.00000310
OS
0.00000308
0.00000308
OS
0.00000307
0.00000307
OB
0.00000380
0.00000159
NE
概要
OB: 0 OS: 4 NE: 1
OB: 0 OS: 4 NE: 1
OB: 0 OS: 4 NE: 1
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく BTM / BTC Bittrex
最終更新: Mon, 12 Apr 2021 04:44:00 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Bytomリアルタイムレート

BTM / USD 0.18579
BTM / USDT 0.18528
BTM / BTC 0.00000307
すべてBytomリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 4hour
Closing Marubozu 2hour 4hour
Doji 1hour
Harami Pattern 12hour
Hikkake Pattern 2hour daily
Long Line Candle 2hour 4hour
Marubozu 4hour
Short Line Candle 1hour 6hour daily
Candlesticks open - close times:
1hour Mon, 12 Apr 2021 03:00:00
Mon, 12 Apr 2021 04:00:00
2hour Mon, 12 Apr 2021 02:00:00
Mon, 12 Apr 2021 04:00:00
4hour Mon, 12 Apr 2021 00:00:00
Mon, 12 Apr 2021 04:00:00
6hour Sun, 11 Apr 2021 18:00:00
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00
12hour Sun, 11 Apr 2021 12:00:00
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00
daily Sun, 11 Apr 2021 00:00:00
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00