Bytom(BTM)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Bytom価格分析

動向 BTM / BTC
0.00000941
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % -2.08% -6.09% -17.60% 3.98%
最高値 0.00000961 0.00001012 0.00001196 0.00001196
最安値 0.00000941 0.00000941 0.00000903 0.00000892
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.00000964
-2.41%
0.00000963
-2.31%
0.00000979
-3.92%
0.00000982
-4.17%
0.00000999
-5.85%
0.00001002
-6.12%
0.00001054
-10.72%
Exponential Moving Average (10) 0.00000963
-2.31%
0.00000966
-2.58%
0.00000974
-3.40%
0.00000979
-3.86%
0.00000989
-4.84%
0.00000990
-4.93%
0.00001026
-8.31%
Simple Moving Average (20) 0.00000975
-3.47%
0.00000979
-3.88%
0.00000993
-5.22%
0.00001004
-6.30%
0.00000997
-5.65%
0.00000993
-5.24%
0.00001068
-11.86%
Exponential Moving Average (20) 0.00000972
-3.23%
0.00000977
-3.64%
0.00000987
-4.63%
0.00000991
-5.09%
0.00001003
-6.21%
0.00001009
-6.75%
0.00001037
-9.23%
Simple Moving Average (30) 0.00000981
-4.08%
0.00000989
-4.86%
0.00001005
-6.35%
0.00001004
-6.29%
0.00001003
-6.18%
0.00001038
-9.38%
0.00001034
-9.00%
Exponential Moving Average (30) 0.00000980
-3.97%
0.00000984
-4.37%
0.00000993
-5.21%
0.00000999
-5.76%
0.00001017
-7.45%
0.00001025
-8.22%
0.00001029
-8.52%
Simple Moving Average (50) 0.00001000
-5.86%
0.00001005
-6.41%
0.00001004
-6.29%
0.00000995
-5.42%
0.00001060
-11.22%
0.00001071
-12.10%
0.00000986
-4.58%
Exponential Moving Average (50) 0.00000989
-4.83%
0.00000992
-5.11%
0.00001000
-5.93%
0.00001013
-7.08%
0.00001036
-9.17%
0.00001041
-9.62%
0.00001013
-7.07%
Simple Moving Average (100) 0.00001000
-5.94%
0.00000990
-4.96%
0.00001017
-7.44%
0.00001064
-11.56%
0.00001080
-12.87%
0.00001048
-10.20%
0.00001009
-6.74%
Exponential Moving Average (100) 0.00001001
-5.96%
0.00001007
-6.57%
0.00001021
-7.82%
0.00001041
-9.58%
0.00001046
-10.05%
0.00001035
-9.07%
0.00000987
-4.62%
Simple Moving Average (200) 0.00001013
-7.12%
0.00001042
-9.65%
0.00001073
-12.31%
0.00001081
-12.95%
0.00001023
-8.02%
0.00000986
-4.57%
0.00000940
0.13%
Exponential Moving Average (200) 0.00001031
-8.74%
0.00001038
-9.34%
0.00001048
-10.23%
0.00001042
-9.73%
0.00001020
-7.77%
-
0.00001074
-12.42%
概要
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 11 Neutral: 0
Up: 1 Down: 11 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 38.40NE 38.79NE 38.15NE 38.39NE 39.14NE 38.25NE 39.80NE
Stochastic K (14,3,3) 27.91NE 16.11OS 18.89OS 11.33OS 16.28OS 41.78NE 27.53NE
Commodity Channel Index (20) -124.17OS -116.14OS -158.27OS -158.05OS -112.95OS -111.44OS -132.78OS
Williams %R (14) -100.00OS -100.00OS -100.00OS -100.00OS -100.00OS -87.40OS -87.03OS
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00001017
0.00000933
NE
0.00001020
0.00000938
NE
0.00001044
0.00000942
OS
0.00001065
0.00000944
OS
0.00001070
0.00000925
NE
0.00001072
0.00000914
NE
0.00001195
0.00000940
NE
概要
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 4 NE: 1
OB: 0 OS: 4 NE: 1
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく BTM / BTC Bittrex
最終更新: Thu, 20 Feb 2020 19:15:45 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Bytomリアルタイムレート

BTM / BTC 0.00000941
すべてBytomリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold daily
Closing Marubozu 2hour 6hour daily
Engulfing Pattern daily
High-Wave Candle 4hour
Hikkake Pattern 6hour
Long Line Candle 6hour daily
Marubozu daily
Short Line Candle 5min
Spinning Top 4hour
Candlesticks open - close times:
5min Thu, 20 Feb 2020 19:10:00
Thu, 20 Feb 2020 19:15:00
2hour Thu, 20 Feb 2020 16:00:00
Thu, 20 Feb 2020 18:00:00
4hour Thu, 20 Feb 2020 12:00:00
Thu, 20 Feb 2020 16:00:00
6hour Thu, 20 Feb 2020 12:00:00
Thu, 20 Feb 2020 18:00:00
daily Wed, 19 Feb 2020 00:00:00
Thu, 20 Feb 2020 00:00:00