Bytom(BTM)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Bytom価格分析

動向 BTM / BTC
0.00000698
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % -2.92% -3.72% 5.28% -16.90%
最高値 0.00000724 0.00000732 0.00000770 0.00001464
最安値 0.00000698 0.00000698 0.00000640 0.00000539
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.00000720
-3.07%
0.00000721
-3.24%
0.00000722
-3.38%
0.00000721
-3.23%
0.00000719
-2.93%
0.00000724
-3.54%
0.00000710
-1.66%
Exponential Moving Average (10) 0.00000719
-2.88%
0.00000718
-2.85%
0.00000719
-2.89%
0.00000718
-2.83%
0.00000718
-2.80%
0.00000718
-2.82%
0.00000708
-1.45%
Simple Moving Average (20) 0.00000723
-3.44%
0.00000723
-3.42%
0.00000722
-3.30%
0.00000722
-3.37%
0.00000722
-3.36%
0.00000720
-3.07%
0.00000692
0.89%
Exponential Moving Average (20) 0.00000721
-3.18%
0.00000721
-3.17%
0.00000721
-3.17%
0.00000720
-3.04%
0.00000719
-2.86%
0.00000716
-2.48%
0.00000710
-1.68%
Simple Moving Average (30) 0.00000722
-3.39%
0.00000721
-3.26%
0.00000723
-3.51%
0.00000722
-3.26%
0.00000719
-2.88%
0.00000715
-2.31%
0.00000710
-1.69%
Exponential Moving Average (30) 0.00000721
-3.26%
0.00000721
-3.23%
0.00000721
-3.19%
0.00000719
-2.97%
0.00000716
-2.48%
0.00000710
-1.75%
0.00000722
-3.30%
Simple Moving Average (50) 0.00000723
-3.41%
0.00000723
-3.44%
0.00000720
-3.01%
0.00000719
-2.95%
0.00000708
-1.42%
0.00000689
1.32%
0.00000752
-7.24%
Exponential Moving Average (50) 0.00000721
-3.25%
0.00000721
-3.17%
0.00000719
-2.98%
0.00000716
-2.46%
0.00000710
-1.64%
0.00000705
-0.95%
0.00000751
-7.02%
Simple Moving Average (100) 0.00000718
-2.83%
0.00000719
-2.95%
0.00000717
-2.63%
0.00000697
0.20%
0.00000689
1.25%
0.00000698
0.07%
0.00000830
-15.89%
Exponential Moving Average (100) 0.00000719
-2.86%
0.00000715
-2.44%
0.00000712
-1.92%
0.00000706
-1.20%
0.00000711
-1.83%
0.00000714
-2.18%
0.00000813
-14.15%
Simple Moving Average (200) 0.00000713
-2.10%
0.00000702
-0.57%
0.00000689
1.25%
0.00000692
0.89%
0.00000736
-5.18%
0.00000757
-7.82%
0.00000921
-24.24%
Exponential Moving Average (200) 0.00000705
-1.02%
0.00000704
-0.80%
0.00000707
-1.21%
0.00000721
-3.13%
0.00000736
-5.21%
0.00000757
-7.80%
0.00000855
-18.34%
概要
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 1 Down: 11 Neutral: 0
Up: 2 Down: 10 Neutral: 0
Up: 1 Down: 11 Neutral: 0
Up: 2 Down: 10 Neutral: 0
Up: 1 Down: 11 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 34.12NE 35.38NE 35.76NE 37.26NE 41.98NE 45.76NE 46.86NE
Stochastic K (14,3,3) 41.05NE 31.58NE 31.58NE 28.07NE 14.41OS 31.37NE 74.31NE
Commodity Channel Index (20) -324.61OS -328.34OS -359.56OS -181.15OS -162.50OS -105.56OS 55.03NE
Williams %R (14) -100.00OS -100.00OS -100.00OS -100.00OS -100.00OS -100.00OS -31.17NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00000723
0.00000723
OS
0.00000723
0.00000723
OS
0.00000722
0.00000722
OS
0.00000722
0.00000722
OS
0.00000722
0.00000722
OS
0.00000744
0.00000697
NE
0.00000754
0.00000629
NE
概要
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 4 NE: 1
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく BTM / BTC Bittrex
最終更新: Fri, 29 May 2020 01:50:19 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Bytomリアルタイムレート

BTM / BTC 0.00000698
すべてBytomリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 1hour
Doji daily
Engulfing Pattern 1hour
Gravestone Doji daily
Harami Pattern 6hour
Hikkake Pattern 4hour
Inverted Hammer 4hour
Long Legged Doji daily
Rickshaw Man daily
Short Line Candle daily
Spinning Top daily
Candlesticks open - close times:
1hour Fri, 29 May 2020 00:00:00
Fri, 29 May 2020 01:00:00
4hour Thu, 28 May 2020 20:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
6hour Thu, 28 May 2020 18:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
daily Thu, 28 May 2020 00:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00