Nebulas(NAS)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Nebulas価格分析

動向 NAS / BTC
0.0000091
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % -1.09% 12.35% 3.41% -34.06%
最高値 0.0000093 0.0000103 0.0000200 0.0000200
最安値 0.0000090 0.0000080 0.0000069 0.0000069
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.0000092
-0.55%
0.0000092
-0.76%
0.0000092
-1.09%
0.0000091
-0.22%
0.0000087
4.24%
0.0000086
5.45%
0.0000083
10.04%
Exponential Moving Average (10) 0.0000091
-0.39%
0.0000091
-0.41%
0.0000091
-0.30%
0.0000090
0.80%
0.0000088
3.08%
0.0000087
4.29%
0.0000084
8.29%
Simple Moving Average (20) 0.0000092
-0.98%
0.0000091
0.39%
0.0000091
-0.11%
0.0000087
5.14%
0.0000083
9.18%
0.0000082
10.91%
0.0000080
13.40%
Exponential Moving Average (20) 0.0000091
-0.45%
0.0000091
-0.42%
0.0000090
0.85%
0.0000088
3.66%
0.0000085
6.71%
0.0000084
7.98%
0.0000088
3.29%
Simple Moving Average (30) 0.0000091
-0.44%
0.0000091
-0.22%
0.0000088
3.14%
0.0000085
6.89%
0.0000082
11.66%
0.0000082
11.07%
0.0000092
-1.19%
Exponential Moving Average (30) 0.0000091
-0.34%
0.0000092
-0.58%
0.0000089
2.37%
0.0000086
5.82%
0.0000084
8.63%
0.0000083
9.56%
0.0000097
-5.93%
Simple Moving Average (50) 0.0000091
0.35%
0.0000093
-2.13%
0.0000086
5.81%
0.0000081
11.68%
0.0000082
10.92%
0.0000080
13.69%
0.0000119
-23.72%
Exponential Moving Average (50) 0.0000091
-0.31%
0.0000091
-0.37%
0.0000087
4.93%
0.0000084
8.42%
0.0000083
10.16%
0.0000083
9.03%
0.0000117
-22.34%
Simple Moving Average (100) 0.0000092
-1.01%
0.0000089
1.80%
0.0000081
11.81%
0.0000082
11.14%
0.0000080
14.12%
0.0000086
5.59%
0.0000166
-45.31%
Exponential Moving Average (100) 0.0000091
-0.53%
0.0000090
1.33%
0.0000084
8.18%
0.0000082
11.08%
0.0000086
5.64%
0.0000093
-2.16%
0.0000172
-47.22%
Simple Moving Average (200) 0.0000092
-1.30%
0.0000086
5.84%
0.0000082
11.14%
0.0000080
14.35%
0.0000099
-8.36%
0.0000121
-25.08%
0.0000290
-68.57%
Exponential Moving Average (200) 0.0000090
0.79%
0.0000086
5.21%
0.0000082
11.63%
0.0000085
7.68%
0.0000103
-11.92%
0.0000116
-21.31%
0.0000238
-61.84%
概要
Up: 2 Down: 10 Neutral: 0
Up: 5 Down: 7 Neutral: 0
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 10 Down: 2 Neutral: 0
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
Up: 4 Down: 8 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 47.05NE 47.13NE 54.07NE 60.04NE 63.37NE 61.68NE 47.48NE
Stochastic K (14,3,3) 33.33NE 55.56NE 24.44NE 48.61NE 53.28NE 18.32OS 14.76OS
Commodity Channel Index (20) -101.96OS 32.26NE -3.36NE 68.46NE 66.61NE 82.04NE 97.20NE
Williams %R (14) -66.67NE -50.00NE -80.00OS -52.17NE -50.00NE -83.21OS -83.21OS
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.0000092
0.0000092
OS
0.0000093
0.0000088
NE
0.0000098
0.0000085
NE
0.0000097
0.0000076
NE
0.0000095
0.0000071
NE
0.0000094
0.0000070
NE
0.0000091
0.0000070
OB
概要
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 1 OS: 2 NE: 2
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく NAS / BTC Binance
最終更新: Mon, 18 Jan 2021 01:30:28 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Nebulasリアルタイムレート

NAS / BTC 0.0000091
NAS / ETH 0.000265
すべてNebulasリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Closing Marubozu 2hour
Doji 5min 15min 12hour
Engulfing Pattern 2hour
Gravestone Doji 15min
Hammer 4hour
Harami Pattern 1hour 4hour
High-Wave Candle 12hour
Hikkake Pattern 4hour
Inverted Hammer 15min
Long Legged Doji 15min 12hour
Long Line Candle 2hour
Short Line Candle 5min
Spinning Top 12hour
Candlesticks open - close times:
5min Mon, 18 Jan 2021 01:25:00
Mon, 18 Jan 2021 01:30:00
15min Mon, 18 Jan 2021 01:15:00
Mon, 18 Jan 2021 01:30:00
1hour Mon, 18 Jan 2021 00:00:00
Mon, 18 Jan 2021 01:00:00
2hour Sun, 17 Jan 2021 22:00:00
Mon, 18 Jan 2021 00:00:00
4hour Sun, 17 Jan 2021 20:00:00
Mon, 18 Jan 2021 00:00:00
12hour Sun, 17 Jan 2021 12:00:00
Mon, 18 Jan 2021 00:00:00