Nebulas(NAS)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Nebulas価格分析

動向 NAS / BTC
0.0000088
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.00% -1.12% -9.28% -26.05%
最高値 0.0000089 0.0000093 0.0000099 0.0000324
最安値 0.0000088 0.0000087 0.0000087 0.0000087
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.0000088
-0.11%
0.0000088
-0.11%
0.0000089
-1.35%
0.0000090
-2.00%
0.0000090
-1.79%
0.0000090
-2.00%
0.0000093
-4.97%
Exponential Moving Average (10) 0.0000088
-0.05%
0.0000088
-0.21%
0.0000089
-1.17%
0.0000089
-1.55%
0.0000090
-1.75%
0.0000090
-2.11%
0.0000092
-4.81%
Simple Moving Average (20) 0.0000088
-0.06%
0.0000088
-0.34%
0.0000090
-2.06%
0.0000090
-2.00%
0.0000090
-2.33%
0.0000091
-3.56%
0.0000098
-9.88%
Exponential Moving Average (20) 0.0000088
-0.09%
0.0000088
-0.52%
0.0000089
-1.65%
0.0000090
-1.98%
0.0000090
-2.66%
0.0000091
-3.50%
0.0000096
-8.43%
Simple Moving Average (30) 0.0000088
-0.04%
0.0000089
-0.94%
0.0000090
-1.97%
0.0000090
-2.08%
0.0000091
-3.76%
0.0000093
-5.07%
0.0000101
-12.52%
Exponential Moving Average (30) 0.0000088
-0.15%
0.0000089
-0.85%
0.0000090
-1.87%
0.0000090
-2.42%
0.0000091
-3.58%
0.0000092
-4.81%
0.0000098
-10.20%
Simple Moving Average (50) 0.0000088
-0.14%
0.0000090
-1.83%
0.0000090
-2.09%
0.0000091
-3.40%
0.0000093
-5.46%
0.0000095
-6.90%
0.0000103
-14.28%
Exponential Moving Average (50) 0.0000088
-0.37%
0.0000089
-1.28%
0.0000090
-2.27%
0.0000091
-3.32%
0.0000093
-5.25%
0.0000095
-7.12%
0.0000100
-12.01%
Simple Moving Average (100) 0.0000089
-1.09%
0.0000090
-1.83%
0.0000091
-3.47%
0.0000093
-5.59%
0.0000097
-9.73%
0.0000099
-11.56%
0.0000097
-9.18%
Exponential Moving Average (100) 0.0000089
-0.93%
0.0000090
-1.69%
0.0000091
-3.36%
0.0000093
-5.66%
0.0000097
-9.05%
0.0000098
-10.12%
0.0000108
-18.44%
Simple Moving Average (200) 0.0000090
-1.99%
0.0000090
-2.03%
0.0000093
-5.60%
0.0000098
-9.88%
0.0000104
-15.35%
0.0000103
-14.16%
0.0000133
-33.71%
Exponential Moving Average (200) 0.0000089
-1.37%
0.0000090
-2.11%
0.0000093
-5.21%
0.0000096
-8.70%
0.0000099
-11.40%
0.0000098
-9.91%
0.0000114
-22.96%
概要
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 46.67NE 41.82NE 40.06NE 30.63NE 32.34NE 34.90NE 33.34NE
Stochastic K (14,3,3) 0.00OS 50.00NE 22.22NE 27.78NE 30.00NE 26.79NE 6.91OS
Commodity Channel Index (20) -35.09NE -71.79NE -113.97OS -144.79OS -168.22OS -118.56OS -123.72OS
Williams %R (14) -100.00OS -50.00NE -83.33OS -83.33OS -83.33OS -87.50OS -95.00OS
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.0000088
0.0000088
OS
0.0000088
0.0000088
OS
0.0000092
0.0000088
NE
0.0000090
0.0000090
OS
0.0000092
0.0000088
NE
0.0000095
0.0000087
NE
0.0000110
0.0000085
NE
概要
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく NAS / BTC Binance
最終更新: Mon, 20 Sep 2021 02:32:15 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Nebulasリアルタイムレート

NAS / BTC 0.0000088
NAS / ETH 0.000126
すべてNebulasリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 1hour
Closing Marubozu 1hour
Doji 5min 15min 30min 2hour
Dragonfly Doji 2hour
Engulfing Pattern 12hour
Gravestone Doji 30min
Harami Pattern 30min
Harami Cross Pattern 30min
Long Legged Doji 30min 2hour
Long Line Candle 1hour
Marubozu 1hour
Short Line Candle 5min 15min
Spinning Top 12hour daily
Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 2hour
Candlesticks open - close times:
5min Mon, 20 Sep 2021 02:25:00
Mon, 20 Sep 2021 02:30:00
15min Mon, 20 Sep 2021 02:15:00
Mon, 20 Sep 2021 02:30:00
30min Mon, 20 Sep 2021 02:00:00
Mon, 20 Sep 2021 02:30:00
1hour Mon, 20 Sep 2021 01:00:00
Mon, 20 Sep 2021 02:00:00
2hour Mon, 20 Sep 2021 00:00:00
Mon, 20 Sep 2021 02:00:00
12hour Sun, 19 Sep 2021 12:00:00
Mon, 20 Sep 2021 00:00:00
daily Sun, 19 Sep 2021 00:00:00
Mon, 20 Sep 2021 00:00:00