0x(ZRX)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

0x価格分析

動向 ZRX / USD
0.24
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.40% -4.46% -21.01% 5.65%
最高値 0.24 0.26 0.31 0.36
最安値 0.24 0.24 0.24 0.22
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.24
-0.02%
0.24
0.34%
0.25
-0.88%
0.25
-1.95%
0.25
-4.22%
0.26
-6.31%
0.28
-12.33%
Exponential Moving Average (10) 0.24
0.01%
0.24
0.28%
0.25
-0.67%
0.25
-1.91%
0.25
-4.12%
0.26
-5.49%
0.27
-10.89%
Simple Moving Average (20) 0.24
0.20%
0.24
0.81%
0.25
-2.08%
0.26
-4.61%
0.27
-9.31%
0.27
-10.60%
0.29
-16.08%
Exponential Moving Average (20) 0.24
0.22%
0.24
0.19%
0.25
-2.09%
0.26
-4.49%
0.26
-7.52%
0.27
-9.10%
0.28
-11.87%
Simple Moving Average (30) 0.24
0.47%
0.24
0.04%
0.25
-3.31%
0.26
-7.59%
0.27
-11.07%
0.28
-12.23%
0.27
-11.07%
Exponential Moving Average (30) 0.24
0.35%
0.24
-0.20%
0.25
-3.44%
0.26
-6.39%
0.27
-9.57%
0.27
-11.14%
0.27
-10.26%
Simple Moving Average (50) 0.24
0.91%
0.25
-1.37%
0.26
-6.32%
0.27
-10.26%
0.28
-13.32%
0.29
-16.34%
0.26
-4.74%
Exponential Moving Average (50) 0.24
0.31%
0.25
-1.02%
0.26
-5.62%
0.27
-8.96%
0.28
-11.92%
0.28
-12.80%
0.26
-6.71%
Simple Moving Average (100) 0.25
-0.64%
0.25
-2.87%
0.27
-10.34%
0.28
-13.31%
0.29
-16.93%
0.28
-13.39%
0.24
3.29%
Exponential Moving Average (100) 0.24
-0.29%
0.25
-2.95%
0.27
-9.01%
0.28
-12.30%
0.28
-12.72%
0.28
-11.61%
0.25
-0.88%
Simple Moving Average (200) 0.25
-1.73%
0.26
-6.50%
0.28
-13.39%
0.29
-16.92%
0.27
-9.00%
0.25
-4.00%
0.23
4.45%
Exponential Moving Average (200) 0.25
-1.65%
0.26
-6.29%
0.28
-13.24%
0.28
-12.52%
0.27
-9.36%
0.26
-4.63%
0.25
-1.69%
概要
Up: 7 Down: 5 Neutral: 0
Up: 5 Down: 7 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 2 Down: 10 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 57.27NE 49.23NE 37.56NE 33.38NE 31.99NE 31.60NE 40.90NE
Stochastic K (14,3,3) 64.70NE 85.44OB 23.80NE 14.69OS 10.03OS 11.73OS 6.87OS
Commodity Channel Index (20) 70.89NE 92.89NE -73.87NE -117.00OS -130.80OS -147.23OS -187.59OS
Williams %R (14) -46.46NE -18.14OB -76.04NE -78.94NE -90.14OS -90.14OS -95.55OS
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.24
0.24
NE
0.25
0.24
NE
0.26
0.24
NE
0.27
0.24
NE
0.30
0.24
NE
0.30
0.24
NE
0.34
0.24
NE
概要
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく ZRX / USD Coinbase
最終更新: Wed, 26 Feb 2020 07:18:19 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

0xリアルタイムレート

ZRX / USD 0.24
ZRX / USDT 0.2444
ZRX / EUR 0.23
ZRX / KRW 296.9
ZRX / DAI 0.28607
ZRX / AUD 0.35586
ZRX / NZD 0.43564
ZRX / BTC 0.00002652
ZRX / ETH 0.00101577
ZRX / BNB 0.01253
すべて0xリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 15min daily
Closing Marubozu 5min 15min
Dark Cloud Cover 15min
Harami Pattern 2hour
Hikkake Pattern 5min 6hour
Long Line Candle 15min 4hour daily
Marubozu 15min
Short Line Candle 30min 1hour 2hour
Candlesticks open - close times:
5min Wed, 26 Feb 2020 07:10:00
Wed, 26 Feb 2020 07:15:00
15min Wed, 26 Feb 2020 07:00:00
Wed, 26 Feb 2020 07:15:00
30min Wed, 26 Feb 2020 06:30:00
Wed, 26 Feb 2020 07:00:00
1hour Wed, 26 Feb 2020 06:00:00
Wed, 26 Feb 2020 07:00:00
2hour Wed, 26 Feb 2020 04:00:00
Wed, 26 Feb 2020 06:00:00
4hour Wed, 26 Feb 2020 00:00:00
Wed, 26 Feb 2020 04:00:00
6hour Wed, 26 Feb 2020 00:00:00
Wed, 26 Feb 2020 06:00:00
daily Tue, 25 Feb 2020 00:00:00
Wed, 26 Feb 2020 00:00:00