0x(ZRX)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

0x価格分析

動向 ZRX / USD
0.59
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.63% 10.83% 12.55% 43.94%
最高値 0.60 0.63 0.63 0.65
最安値 0.59 0.51 0.38 0.31
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.60
-0.32%
0.60
-0.94%
0.59
-0.06%
0.57
4.17%
0.56
5.87%
0.55
7.18%
0.52
14.69%
Exponential Moving Average (10) 0.60
-0.31%
0.60
-0.48%
0.59
0.68%
0.58
2.93%
0.57
4.92%
0.56
6.46%
0.52
14.04%
Simple Moving Average (20) 0.60
-0.20%
0.60
-0.70%
0.57
4.52%
0.56
6.87%
0.54
10.35%
0.53
12.65%
0.46
29.04%
Exponential Moving Average (20) 0.60
-0.54%
0.60
-0.41%
0.58
3.05%
0.56
5.98%
0.54
9.01%
0.53
11.47%
0.48
23.64%
Simple Moving Average (30) 0.60
-1.34%
0.60
-0.41%
0.56
6.47%
0.54
9.46%
0.52
13.21%
0.50
18.58%
0.43
38.36%
Exponential Moving Average (30) 0.60
-0.68%
0.59
0.12%
0.57
4.79%
0.55
8.19%
0.53
12.05%
0.52
15.11%
0.46
29.69%
Simple Moving Average (50) 0.60
-1.06%
0.59
1.30%
0.55
7.78%
0.53
12.70%
0.50
18.32%
0.49
21.08%
0.42
42.22%
Exponential Moving Average (50) 0.60
-0.61%
0.59
1.47%
0.55
7.37%
0.53
11.51%
0.51
16.71%
0.49
20.86%
0.44
36.20%
Simple Moving Average (100) 0.60
-0.21%
0.56
5.56%
0.53
12.76%
0.50
18.37%
0.46
28.43%
0.43
37.62%
0.40
49.57%
Exponential Moving Average (100) 0.59
0.53%
0.57
4.09%
0.53
11.40%
0.50
17.68%
0.48
24.94%
0.46
30.04%
0.42
41.09%
Simple Moving Average (200) 0.57
3.76%
0.55
8.10%
0.50
18.42%
0.46
28.80%
0.42
40.96%
0.41
43.36%
0.43
39.61%
Exponential Moving Average (200) 0.58
2.83%
0.55
7.69%
0.51
16.48%
0.47
27.34%
0.44
33.51%
0.43
38.88%
0.39
52.19%
概要
Up: 3 Down: 9 Neutral: 0
Up: 7 Down: 5 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 43.29NE 49.73NE 58.62NE 62.32NE 63.19NE 65.53NE 69.06NE
Stochastic K (14,3,3) 55.25NE 16.04OS 66.32NE 78.50NE 77.37NE 80.38OB 73.18NE
Commodity Channel Index (20) -35.47NE -36.77NE 62.99NE 114.16OB 142.15OB 164.06OB 148.44OB
Williams %R (14) -55.13NE -87.06OS -37.48NE -27.66NE -24.70NE -21.66NE -20.12NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.60
0.59
NE
0.62
0.58
NE
0.63
0.51
NE
0.61
0.50
NE
0.61
0.47
NE
0.60
0.46
NE
0.61
0.31
NE
概要
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく ZRX / USD Coinbase
最終更新: Mon, 18 Jan 2021 01:17:08 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

0xリアルタイムレート

ZRX / USD 0.59
ZRX / USDT 0.5978
ZRX / BUSD 0.5938
ZRX / EUR 0.49
ZRX / KRW 655.1
ZRX / AUD 0.79785
ZRX / NZD 0.76531
ZRX / BTC 0.00001663
ZRX / ETH 0.00048293
すべて0xリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Three Outside Up/Down 5min
Doji 6hour
Engulfing Pattern 15min
Hammer 1hour
Harami Pattern 1hour 2hour
High-Wave Candle 6hour
Hikkake Pattern 2hour
Long Legged Doji 6hour
Rickshaw Man 6hour
Short Line Candle 15min 30min 1hour
Spinning Top 6hour
Candlesticks open - close times:
5min Mon, 18 Jan 2021 01:10:00
Mon, 18 Jan 2021 01:15:00
15min Mon, 18 Jan 2021 01:00:00
Mon, 18 Jan 2021 01:15:00
30min Mon, 18 Jan 2021 00:30:00
Mon, 18 Jan 2021 01:00:00
1hour Mon, 18 Jan 2021 00:00:00
Mon, 18 Jan 2021 01:00:00
2hour Sun, 17 Jan 2021 22:00:00
Mon, 18 Jan 2021 00:00:00
6hour Sun, 17 Jan 2021 18:00:00
Mon, 18 Jan 2021 00:00:00