0x(ZRX)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

0x価格分析

動向 ZRX / USD
0.37
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % -0.18% -2.58% -3.93% 9.78%
最高値 0.37 0.39 0.40 0.44
最安値 0.37 0.37 0.36 0.34
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.37
-0.08%
0.37
-0.17%
0.38
-0.40%
0.38
-0.55%
0.38
-1.28%
0.38
-1.91%
0.38
-2.15%
Exponential Moving Average (10) 0.37
-0.10%
0.37
-0.19%
0.38
-0.38%
0.38
-0.77%
0.38
-0.98%
0.38
-1.29%
0.38
-1.67%
Simple Moving Average (20) 0.37
-0.14%
0.38
-0.38%
0.38
-0.48%
0.38
-1.66%
0.38
-1.46%
0.38
-1.27%
0.38
-2.19%
Exponential Moving Average (20) 0.37
-0.15%
0.38
-0.32%
0.38
-0.73%
0.38
-1.24%
0.38
-1.34%
0.38
-1.68%
0.39
-3.06%
Simple Moving Average (30) 0.37
-0.18%
0.38
-0.53%
0.38
-1.31%
0.38
-1.89%
0.38
-1.29%
0.38
-1.96%
0.39
-3.37%
Exponential Moving Average (30) 0.37
-0.20%
0.38
-0.40%
0.38
-1.02%
0.38
-1.43%
0.38
-1.62%
0.38
-2.01%
0.39
-5.15%
Simple Moving Average (50) 0.38
-0.32%
0.38
-0.49%
0.38
-1.98%
0.38
-1.01%
0.38
-2.33%
0.39
-3.46%
0.41
-8.18%
Exponential Moving Average (50) 0.37
-0.29%
0.38
-0.55%
0.38
-1.32%
0.38
-1.71%
0.38
-2.12%
0.38
-2.43%
0.41
-8.88%
Simple Moving Average (100) 0.38
-0.49%
0.38
-1.11%
0.38
-1.10%
0.38
-2.55%
0.39
-2.98%
0.38
-2.64%
0.45
-17.01%
Exponential Moving Average (100) 0.38
-0.38%
0.38
-1.02%
0.38
-1.71%
0.38
-2.14%
0.38
-2.64%
0.39
-4.25%
0.41
-9.92%
Simple Moving Average (200) 0.38
-0.41%
0.38
-2.00%
0.38
-2.63%
0.39
-2.94%
0.38
-2.80%
0.41
-8.59%
0.38
-1.42%
Exponential Moving Average (200) 0.38
-0.84%
0.38
-1.27%
0.38
-2.67%
0.38
-2.50%
0.40
-6.09%
0.43
-13.07%
0.38
-0.78%
概要
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
Up: 0 Down: 12 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 40.17NE 41.33NE 40.53NE 39.67NE 43.27NE 44.62NE 44.44NE
Stochastic K (14,3,3) 41.12NE 17.15OS 19.32OS 27.14NE 22.07NE 50.31NE 27.97NE
Commodity Channel Index (20) -138.32OS -115.19OS -106.55OS -99.94NE -87.85NE -50.46NE -41.21NE
Williams %R (14) -75.44NE -90.41OS -93.89OS -79.81NE -83.42OS -64.07NE -76.23NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.38
0.37
NE
0.38
0.37
NE
0.38
0.37
NE
0.39
0.37
NE
0.39
0.37
NE
0.40
0.36
NE
0.41
0.35
NE
概要
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 3 NE: 2
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 1 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく ZRX / USD Coinbase
最終更新: Sat, 24 Oct 2020 09:14:57 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

0xリアルタイムレート

ZRX / USD 0.37
ZRX / USDT 0.3732
ZRX / BUSD 0.3759
ZRX / EUR 0.31
ZRX / KRW 420.8
ZRX / AUD 0.52167
ZRX / NZD 0.63141
ZRX / BTC 0.00002887
ZRX / ETH 0.00091437
ZRX / BNB 0.01227
すべて0xリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 5min 2hour
Closing Marubozu 5min
Doji 6hour
Engulfing Pattern 4hour
Hammer 30min 1hour
Hanging Man 15min
High-Wave Candle 6hour
Hikkake Pattern 5min 30min 1hour 6hour
Long Legged Doji 6hour
Long Line Candle 5min 2hour
Marubozu 5min
Rickshaw Man 6hour
Short Line Candle 4hour 6hour daily
Spinning Top 6hour daily
Candlesticks open - close times:
5min Sat, 24 Oct 2020 09:05:00
Sat, 24 Oct 2020 09:10:00
15min Sat, 24 Oct 2020 08:45:00
Sat, 24 Oct 2020 09:00:00
30min Sat, 24 Oct 2020 08:30:00
Sat, 24 Oct 2020 09:00:00
1hour Sat, 24 Oct 2020 08:00:00
Sat, 24 Oct 2020 09:00:00
2hour Sat, 24 Oct 2020 06:00:00
Sat, 24 Oct 2020 08:00:00
4hour Sat, 24 Oct 2020 04:00:00
Sat, 24 Oct 2020 08:00:00
6hour Sat, 24 Oct 2020 00:00:00
Sat, 24 Oct 2020 06:00:00
daily Fri, 23 Oct 2020 00:00:00
Sat, 24 Oct 2020 00:00:00