AdEx(ADX)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

AdEx価格分析

動向 ADX / BTC
0.00001889
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.21% 5.30% 12.31% 36.88%
最高値 0.00001896 0.00002000 0.00002000 0.00002073
最安値 0.00001868 0.00001776 0.00001646 0.00001351
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.00001886
0.18%
0.00001879
0.54%
0.00001886
0.16%
0.00001872
0.94%
0.00001831
3.16%
0.00001787
5.71%
0.00001769
6.77%
Exponential Moving Average (10) 0.00001885
0.20%
0.00001880
0.47%
0.00001877
0.62%
0.00001868
1.12%
0.00001835
2.94%
0.00001814
4.12%
0.00001789
5.57%
Simple Moving Average (20) 0.00001885
0.20%
0.00001865
1.31%
0.00001865
1.29%
0.00001823
3.62%
0.00001768
6.85%
0.00001772
6.61%
0.00001749
8.01%
Exponential Moving Average (20) 0.00001882
0.37%
0.00001875
0.76%
0.00001862
1.44%
0.00001834
3.02%
0.00001801
4.90%
0.00001782
6.00%
0.00001757
7.54%
Simple Moving Average (30) 0.00001877
0.63%
0.00001865
1.31%
0.00001844
2.42%
0.00001778
6.22%
0.00001774
6.46%
0.00001765
7.04%
0.00001754
7.72%
Exponential Moving Average (30) 0.00001879
0.56%
0.00001873
0.84%
0.00001844
2.44%
0.00001811
4.28%
0.00001783
5.93%
0.00001766
6.99%
0.00001733
8.99%
Simple Moving Average (50) 0.00001867
1.15%
0.00001887
0.09%
0.00001795
5.22%
0.00001768
6.86%
0.00001754
7.67%
0.00001725
9.53%
0.00001654
14.22%
Exponential Moving Average (50) 0.00001875
0.74%
0.00001869
1.10%
0.00001816
4.00%
0.00001787
5.69%
0.00001764
7.10%
0.00001747
8.10%
0.00001695
11.42%
Simple Moving Average (100) 0.00001879
0.53%
0.00001848
2.19%
0.00001766
6.99%
0.00001749
7.98%
0.00001726
9.45%
0.00001741
8.50%
0.00001653
14.27%
Exponential Moving Average (100) 0.00001872
0.93%
0.00001845
2.37%
0.00001782
6.01%
0.00001761
7.28%
0.00001737
8.77%
0.00001716
10.06%
0.00001587
19.06%
Simple Moving Average (200) 0.00001868
1.12%
0.00001790
5.55%
0.00001748
8.09%
0.00001724
9.57%
0.00001706
10.71%
0.00001648
14.63%
0.00001315
43.60%
Exponential Moving Average (200) 0.00001859
1.59%
0.00001804
4.69%
0.00001749
8.00%
0.00001752
7.85%
0.00001690
11.79%
0.00001702
11.00%
0.00001410
33.94%
概要
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 58.55NE 57.89NE 56.89NE 58.50NE 63.73NE 62.64NE 58.40NE
Stochastic K (14,3,3) 73.48NE 39.00NE 39.09NE 48.26NE 64.12NE 68.31NE 69.95NE
Commodity Channel Index (20) 55.62NE 84.91NE 29.99NE 75.02NE 115.48OB 154.31OB 163.69OB
Williams %R (14) -25.00NE -60.95NE -62.36NE -48.90NE -32.46NE -31.36NE -25.40NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.00001885
0.00001885
OB
0.00001902
0.00001827
NE
0.00001967
0.00001763
NE
0.00001959
0.00001687
NE
0.00001916
0.00001619
NE
0.00001902
0.00001642
NE
0.00001910
0.00001588
NE
概要
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく ADX / BTC Binance
最終更新: Sat, 24 Oct 2020 09:23:27 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

AdExリアルタイムレート

ADX / BTC 0.00001889
ADX / ETH 0.0005959
すべてAdExリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 5min daily
Doji 30min
Dragonfly Doji 30min
Hanging Man 30min
High-Wave Candle 30min
Hikkake Pattern daily
Long Legged Doji 30min
Rickshaw Man 30min
Short Line Candle 15min 30min 1hour
Spinning Top 30min 4hour
Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 30min
Candlesticks open - close times:
5min Sat, 24 Oct 2020 09:15:00
Sat, 24 Oct 2020 09:20:00
15min Sat, 24 Oct 2020 09:00:00
Sat, 24 Oct 2020 09:15:00
30min Sat, 24 Oct 2020 08:30:00
Sat, 24 Oct 2020 09:00:00
1hour Sat, 24 Oct 2020 08:00:00
Sat, 24 Oct 2020 09:00:00
4hour Sat, 24 Oct 2020 04:00:00
Sat, 24 Oct 2020 08:00:00
daily Fri, 23 Oct 2020 00:00:00
Sat, 24 Oct 2020 00:00:00