Icon(ICX)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Icon価格分析

動向 ICX / USDT
0.1634
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.06% 1.81% -10.22% -1.63%
最高値 0.1639 0.1656 0.1861 0.1861
最安値 0.1626 0.1599 0.1580 0.1362
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.1634
-0.03%
0.1633
0.09%
0.1637
-0.20%
0.1627
0.43%
0.1618
0.99%
0.1619
0.92%
0.1689
-3.24%
Exponential Moving Average (10) 0.1634
0.01%
0.1633
0.05%
0.1633
0.06%
0.1629
0.30%
0.1623
0.66%
0.1627
0.41%
0.1655
-1.26%
Simple Moving Average (20) 0.1633
0.04%
0.1634
0.02%
0.1626
0.51%
0.1618
0.97%
0.1620
0.85%
0.1629
0.33%
0.1666
-1.95%
Exponential Moving Average (20) 0.1634
0.02%
0.1634
0.01%
0.1628
0.36%
0.1624
0.61%
0.1627
0.43%
0.1639
-0.29%
0.1656
-1.32%
Simple Moving Average (30) 0.1633
0.06%
0.1637
-0.18%
0.1621
0.79%
0.1615
1.20%
0.1626
0.47%
0.1666
-1.94%
0.1619
0.91%
Exponential Moving Average (30) 0.1634
0.02%
0.1633
0.03%
0.1625
0.56%
0.1625
0.56%
0.1636
-0.15%
0.1649
-0.91%
0.1662
-1.68%
Simple Moving Average (50) 0.1633
0.04%
0.1632
0.11%
0.1617
1.07%
0.1625
0.55%
0.1681
-2.77%
0.1680
-2.75%
0.1640
-0.36%
Exponential Moving Average (50) 0.1634
-0.01%
0.1631
0.19%
0.1624
0.61%
0.1634
0.01%
0.1649
-0.92%
0.1655
-1.25%
0.1711
-4.51%
Simple Moving Average (100) 0.1639
-0.29%
0.1621
0.77%
0.1625
0.52%
0.1685
-3.05%
0.1674
-2.37%
0.1623
0.67%
0.1843
-11.32%
Exponential Moving Average (100) 0.1633
0.04%
0.1625
0.55%
0.1640
-0.34%
0.1653
-1.15%
0.1651
-1.03%
0.1648
-0.87%
0.1956
-16.45%
Simple Moving Average (200) 0.1628
0.39%
0.1616
1.12%
0.1686
-3.10%
0.1673
-2.36%
0.1617
1.04%
0.1637
-0.20%
0.2568
-36.37%
Exponential Moving Average (200) 0.1628
0.35%
0.1625
0.58%
0.1654
-1.21%
0.1637
-0.21%
0.1651
-1.01%
0.1711
-4.50%
0.2289
-28.62%
概要
Up: 9 Down: 3 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 8 Down: 4 Neutral: 0
Up: 8 Down: 4 Neutral: 0
Up: 6 Down: 6 Neutral: 0
Up: 4 Down: 8 Neutral: 0
Up: 1 Down: 11 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 50.60NE 50.47NE 55.60NE 54.53NE 50.11NE 47.11NE 47.68NE
Stochastic K (14,3,3) 56.41NE 53.85NE 54.11NE 62.57NE 70.16NE 50.28NE 19.49OS
Commodity Channel Index (20) -4.71NE -4.25NE 51.22NE 94.45NE 46.31NE 17.93NE -39.52NE
Williams %R (14) -38.46NE -38.46NE -45.83NE -38.60NE -36.67NE -54.24NE -80.78OS
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.1637
0.1629
NE
0.1638
0.1629
NE
0.1653
0.1599
NE
0.1647
0.1590
NE
0.1660
0.1580
NE
0.1670
0.1588
NE
0.1831
0.1502
NE
概要
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく ICX / USDT Binance
最終更新: Thu, 14 Nov 2019 01:25:38 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Iconリアルタイムレート

ICX / USDT 0.1634
ICX / KRW 202.00
ICX / BTC 0.0000186
ICX / ETH 0.000872
すべてIconリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 5min 30min
Closing Marubozu 5min 15min
Doji 1hour 2hour
Doji Star 2hour
Engulfing Pattern 30min
High-Wave Candle 1hour 2hour
Hikkake Pattern 15min daily
Long Legged Doji 1hour 2hour
Long Line Candle 5min 4hour 6hour
Marubozu 5min
Rickshaw Man 1hour 2hour
Short Line Candle 2hour daily
Spinning Top 1hour 2hour
Candlesticks open - close times:
5min Thu, 14 Nov 2019 01:20:00
Thu, 14 Nov 2019 01:25:00
15min Thu, 14 Nov 2019 01:00:00
Thu, 14 Nov 2019 01:15:00
30min Thu, 14 Nov 2019 00:30:00
Thu, 14 Nov 2019 01:00:00
1hour Thu, 14 Nov 2019 00:00:00
Thu, 14 Nov 2019 01:00:00
2hour Wed, 13 Nov 2019 22:00:00
Thu, 14 Nov 2019 00:00:00
4hour Wed, 13 Nov 2019 20:00:00
Thu, 14 Nov 2019 00:00:00
6hour Wed, 13 Nov 2019 18:00:00
Thu, 14 Nov 2019 00:00:00
daily Wed, 13 Nov 2019 00:00:00
Thu, 14 Nov 2019 00:00:00