Komodo(KMD)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Komodo価格分析

動向 KMD / BTC
0.0000117
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % -1.26% 1.12% 0.51% 9.51%
最高値 0.0000120 0.0000120 0.0000125 0.0000126
最安値 0.0000117 0.0000113 0.0000111 0.0000106
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.0000118
-0.57%
0.0000117
-0.07%
0.0000116
1.42%
0.0000115
1.82%
0.0000116
1.29%
0.0000116
1.34%
0.0000115
2.19%
Exponential Moving Average (10) 0.0000118
-0.52%
0.0000117
0.05%
0.0000116
0.86%
0.0000116
1.27%
0.0000116
1.11%
0.0000116
1.61%
0.0000115
2.23%
Simple Moving Average (20) 0.0000118
-0.75%
0.0000116
0.88%
0.0000115
1.97%
0.0000116
1.32%
0.0000115
1.91%
0.0000115
2.51%
0.0000114
3.31%
Exponential Moving Average (20) 0.0000118
-0.40%
0.0000117
0.67%
0.0000116
1.38%
0.0000116
1.54%
0.0000116
1.63%
0.0000115
2.10%
0.0000114
2.84%
Simple Moving Average (30) 0.0000118
-0.13%
0.0000116
1.53%
0.0000115
1.90%
0.0000116
1.39%
0.0000115
2.44%
0.0000115
2.50%
0.0000113
3.45%
Exponential Moving Average (30) 0.0000118
-0.12%
0.0000116
1.08%
0.0000116
1.50%
0.0000115
1.74%
0.0000115
1.96%
0.0000115
2.39%
0.0000114
2.94%
Simple Moving Average (50) 0.0000117
0.63%
0.0000115
1.91%
0.0000116
0.93%
0.0000114
2.60%
0.0000115
2.25%
0.0000114
2.65%
0.0000113
3.62%
Exponential Moving Average (50) 0.0000117
0.43%
0.0000116
1.50%
0.0000115
1.66%
0.0000115
2.04%
0.0000115
2.38%
0.0000114
2.80%
0.0000115
2.41%
Simple Moving Average (100) 0.0000115
1.76%
0.0000115
2.15%
0.0000114
2.55%
0.0000115
2.29%
0.0000113
3.86%
0.0000114
3.27%
0.0000116
0.81%
Exponential Moving Average (100) 0.0000116
1.23%
0.0000116
1.59%
0.0000115
1.95%
0.0000114
2.68%
0.0000114
3.16%
0.0000114
3.17%
0.0000117
0.17%
Simple Moving Average (200) 0.0000115
2.16%
0.0000116
0.95%
0.0000115
2.27%
0.0000113
3.96%
0.0000113
4.13%
0.0000113
3.61%
0.0000124
-4.97%
Exponential Moving Average (200) 0.0000116
1.58%
0.0000115
2.04%
0.0000115
2.50%
0.0000114
2.87%
0.0000113
3.45%
0.0000115
2.35%
0.0000116
1.58%
概要
Up: 6 Down: 6 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 48.46NE 56.98NE 59.58NE 57.66NE 57.34NE 57.94NE 53.88NE
Stochastic K (14,3,3) 28.43NE 58.09NE 81.83OB 70.77NE 39.46NE 34.57NE 55.39NE
Commodity Channel Index (20) -104.68OS 50.99NE 177.17OB 89.74NE 78.11NE 105.14OB 65.86NE
Williams %R (14) -76.47NE -54.17NE -37.14NE -37.14NE -62.39NE -54.07NE -40.91NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.0000118
0.0000118
OS
0.0000119
0.0000114
NE
0.0000118
0.0000112
NE
0.0000119
0.0000112
NE
0.0000120
0.0000110
NE
0.0000119
0.0000110
NE
0.0000122
0.0000105
NE
概要
OB: 0 OS: 2 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 2 OS: 0 NE: 3
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく KMD / BTC Binance
最終更新: Mon, 30 Jan 2023 17:16:57 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Komodoリアルタイムレート

KMD / USD 0.26243
KMD / USDT 0.2727
KMD / BTC 0.0000117
すべてKomodoリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 15min
Closing Marubozu 15min 2hour 4hour
Doji 6hour
Engulfing Pattern 30min
Harami Pattern 1hour
High-Wave Candle 1hour 6hour
Hikkake Pattern 2hour
Long Legged Doji 6hour
Long Line Candle 15min 4hour
Marubozu 15min
Rickshaw Man 6hour
Short Line Candle 5min 12hour
Spinning Top 1hour 6hour 12hour
Candlesticks open - close times:
1hour Mon, 30 Jan 2023 16:00:00
Mon, 30 Jan 2023 17:00:00
2hour Mon, 30 Jan 2023 14:00:00
Mon, 30 Jan 2023 16:00:00
4hour Mon, 30 Jan 2023 12:00:00
Mon, 30 Jan 2023 16:00:00
6hour Mon, 30 Jan 2023 06:00:00
Mon, 30 Jan 2023 12:00:00
12hour Mon, 30 Jan 2023 00:00:00
Mon, 30 Jan 2023 12:00:00