Chiliz(CHZ)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Chiliz価格分析

動向 CHZ / USDT
0.010825
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.20% 1.16% 2.70% 4.85%
最高値 0.010950 0.010950 0.011000 0.012122
最安値 0.010789 0.010501 0.010261 0.009832
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.010836
-0.10%
0.010827
-0.01%
0.010756
0.64%
0.010712
1.05%
0.010740
0.79%
0.010735
0.84%
0.010637
1.77%
Exponential Moving Average (10) 0.010839
-0.12%
0.010821
0.03%
0.010764
0.56%
0.010746
0.73%
0.010743
0.76%
0.010717
1.01%
0.010704
1.13%
Simple Moving Average (20) 0.010833
-0.08%
0.010798
0.25%
0.010697
1.19%
0.010733
0.86%
0.010701
1.16%
0.010652
1.63%
0.010749
0.71%
Exponential Moving Average (20) 0.010828
-0.02%
0.010796
0.27%
0.010735
0.84%
0.010727
0.92%
0.010710
1.08%
0.010691
1.25%
0.010814
0.10%
Simple Moving Average (30) 0.010815
0.10%
0.010766
0.54%
0.010704
1.13%
0.010723
0.95%
0.010650
1.64%
0.010650
1.65%
0.010852
-0.24%
Exponential Moving Average (30) 0.010816
0.09%
0.010774
0.47%
0.010725
0.94%
0.010712
1.06%
0.010697
1.20%
0.010695
1.22%
0.011021
-1.78%
Simple Moving Average (50) 0.010796
0.27%
0.010724
0.95%
0.010743
0.76%
0.010647
1.67%
0.010643
1.71%
0.010739
0.80%
0.011251
-3.79%
Exponential Moving Average (50) 0.010793
0.30%
0.010747
0.73%
0.010712
1.06%
0.010695
1.21%
0.010707
1.10%
0.010733
0.86%
0.011480
-5.71%
Simple Moving Average (100) 0.010731
0.88%
0.010696
1.21%
0.010650
1.64%
0.010638
1.76%
0.010792
0.31%
0.010830
-0.05%
0.012832
-15.64%
Exponential Moving Average (100) 0.010754
0.66%
0.010728
0.91%
0.010681
1.35%
0.010703
1.14%
0.010767
0.54%
0.010893
-0.63%
0.011828
-8.48%
Simple Moving Average (200) 0.010695
1.22%
0.010741
0.79%
0.010638
1.75%
0.010789
0.33%
0.010880
-0.51%
0.011270
-3.95%
0.011493
-5.81%
Exponential Moving Average (200) 0.010732
0.86%
0.010701
1.16%
0.010724
0.94%
0.010756
0.64%
0.011038
-1.93%
0.011971
-9.57%
0.011352
-4.64%
概要
Up: 8 Down: 4 Neutral: 0
Up: 11 Down: 1 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 10 Down: 2 Neutral: 0
Up: 8 Down: 4 Neutral: 0
Up: 4 Down: 8 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 51.14NE 55.77NE 59.80NE 56.42NE 57.21NE 54.27NE 47.91NE
Stochastic K (14,3,3) 38.72NE 45.41NE 71.30NE 71.99NE 60.30NE 67.59NE 37.05NE
Commodity Channel Index (20) -21.06NE 54.42NE 158.98OB 130.86OB 125.59OB 111.05OB 4.56NE
Williams %R (14) -77.64NE -63.78NE -35.01NE -27.84NE -35.07NE -24.31NE -57.28NE
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.010895
0.010772
NE
0.010882
0.010714
NE
0.010857
0.010538
NE
0.010887
0.010579
NE
0.010908
0.010494
NE
0.010987
0.010316
NE
0.011280
0.010218
NE
概要
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく CHZ / USDT Binance
最終更新: Sat, 24 Oct 2020 08:48:43 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Chilizリアルタイムレート

CHZ / USD 0.010900
CHZ / USDT 0.010825
CHZ / BTC 0.00000083
CHZ / BNB 0.0003569
すべてChilizリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 5min
Closing Marubozu 5min
Doji 30min 4hour 12hour
Doji Star 4hour
Harami Pattern 30min 1hour daily
Harami Cross Pattern 30min
High-Wave Candle 30min 4hour 12hour
Hikkake Pattern 30min 1hour 6hour
Long Legged Doji 30min 4hour 12hour
Long Line Candle 5min
Marubozu 5min
Rickshaw Man 4hour 12hour
Short Line Candle daily
Spinning Top 30min 1hour 4hour 12hour
Candlesticks open - close times:
5min Sat, 24 Oct 2020 08:40:00
Sat, 24 Oct 2020 08:45:00
30min Sat, 24 Oct 2020 08:00:00
Sat, 24 Oct 2020 08:30:00
1hour Sat, 24 Oct 2020 07:00:00
Sat, 24 Oct 2020 08:00:00
4hour Sat, 24 Oct 2020 04:00:00
Sat, 24 Oct 2020 08:00:00
6hour Sat, 24 Oct 2020 00:00:00
Sat, 24 Oct 2020 06:00:00
12hour Fri, 23 Oct 2020 12:00:00
Sat, 24 Oct 2020 00:00:00
daily Fri, 23 Oct 2020 00:00:00
Sat, 24 Oct 2020 00:00:00