Chiliz(CHZ)価格分析、相場チャート、ローソク足パターン、ニュース

詳細な価格/テクニカル分析。トレンド、買い過ぎ/売り過ぎのシグナルを簡単かつ効率的に見る。すべての時間枠の指針値が優れた市場概要を提供します。

Chiliz価格分析

動向 CHZ / USDT
0.010192
統計 1時間 24時間 7日間 30日間
変化 % 0.57% 3.38% 13.19% 40.37%
最高値 0.010248 0.010400 0.010400 0.012348
最安値 0.010020 0.009813 0.008841 0.006967
トレンド 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Simple Moving Average (10) 0.010124
0.67%
0.010183
0.09%
0.010069
1.22%
0.010035
1.57%
0.009979
2.13%
0.009990
2.03%
0.009678
5.31%
Exponential Moving Average (10) 0.010134
0.57%
0.010161
0.31%
0.010095
0.96%
0.010062
1.29%
0.010005
1.87%
0.009985
2.08%
0.009796
4.05%
Simple Moving Average (20) 0.010139
0.52%
0.010144
0.47%
0.010010
1.82%
0.009960
2.33%
0.009915
2.79%
0.009788
4.12%
0.009530
6.95%
Exponential Moving Average (20) 0.010144
0.47%
0.010133
0.58%
0.010033
1.59%
0.009994
1.98%
0.009903
2.92%
0.009848
3.49%
0.009485
7.45%
Simple Moving Average (30) 0.010181
0.10%
0.010082
1.10%
0.009965
2.28%
0.009943
2.51%
0.009781
4.20%
0.009639
5.74%
0.009272
9.93%
Exponential Moving Average (30) 0.010147
0.44%
0.010102
0.89%
0.009999
1.93%
0.009942
2.52%
0.009826
3.72%
0.009762
4.41%
0.009172
11.12%
Simple Moving Average (50) 0.010162
0.29%
0.010019
1.73%
0.009969
2.24%
0.009822
3.77%
0.009608
6.08%
0.009622
5.92%
0.008234
23.77%
Exponential Moving Average (50) 0.010133
0.58%
0.010057
1.34%
0.009949
2.44%
0.009854
3.43%
0.009733
4.72%
0.009630
5.84%
0.008751
16.47%
Simple Moving Average (100) 0.010056
1.35%
0.009971
2.22%
0.009816
3.83%
0.009602
6.14%
0.009621
5.93%
0.009523
7.03%
0.008425
20.97%
Exponential Moving Average (100) 0.010088
1.03%
0.010009
1.83%
0.009832
3.67%
0.009731
4.73%
0.009489
7.41%
0.009226
10.46%
0.008567
18.97%
Simple Moving Average (200) 0.010011
1.81%
0.009962
2.31%
0.009597
6.20%
0.009618
5.97%
0.008975
13.56%
0.008184
24.54%
0.008917
14.30%
Exponential Moving Average (200) 0.010027
1.64%
0.009949
2.44%
0.009738
4.66%
0.009601
6.15%
0.008842
15.26%
0.008456
20.53%
-
概要
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 12 Down: 0 Neutral: 0
Up: 11 Down: 0 Neutral: 0
買い過ぎ / 売り過ぎ 5 分 15 分 1 時間 2 時間 4 時間 6 時間 1 日間
Relative Strength Index (14) 55.76NE 57.68NE 61.03NE 60.67NE 61.62NE 61.57NE 61.81NE
Stochastic K (14,3,3) 61.43NE 36.14NE 58.62NE 67.75NE 70.46NE 73.46NE 83.41OB
Commodity Channel Index (20) 114.99OB 42.63NE 140.76OB 187.77OB 179.65OB 123.46OB 136.12OB
Williams %R (14) -24.56NE -54.74NE -36.36NE -35.43NE -26.36NE -21.89NE -12.20OB
Bollinger Bands Upper / Lower (20,2,2) 0.010213
0.010066
NE
0.010338
0.009950
NE
0.010231
0.009789
NE
0.010207
0.009713
NE
0.010217
0.009614
NE
0.010356
0.009221
NE
0.010484
0.008575
NE
概要
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 0 OS: 0 NE: 5
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 1 OS: 0 NE: 4
OB: 3 OS: 0 NE: 2
OB = 買い過ぎ, OS = 売り過ぎ, NE = Neutral
価格/テクニカル分析に基づく CHZ / USDT Binance
最終更新: Fri, 29 May 2020 00:08:23 UTC
The percentages means the price deviation from indicator level

Chilizリアルタイムレート

CHZ / USD 0.011927
CHZ / USDT 0.010192
CHZ / BTC 0.00000106
CHZ / BNB 0.0005959
すべてChilizリアルタイムレート

最新のロウソク足パターン

Name Timeframes
Belt-hold 5min 15min 2hour
Closing Marubozu 15min
Doji 30min
Dragonfly Doji 30min
Engulfing Pattern 15min daily
Hammer 30min
Hikkake Pattern 1hour 4hour daily
Long Legged Doji 30min
Long Line Candle 15min
Marubozu 15min
Matching Low 1hour
Spinning Top 1hour 12hour
Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 30min
Candlesticks open - close times:
5min Fri, 29 May 2020 00:00:00
Fri, 29 May 2020 00:05:00
15min Thu, 28 May 2020 23:45:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
30min Thu, 28 May 2020 23:30:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
1hour Thu, 28 May 2020 23:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
2hour Thu, 28 May 2020 22:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
4hour Thu, 28 May 2020 20:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
12hour Thu, 28 May 2020 12:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00
daily Thu, 28 May 2020 00:00:00
Fri, 29 May 2020 00:00:00